Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Polityka ta opisuje zasady, sposoby i cele przetwarzania danych osobowych w firmie Erima Daniel Siemiński z siedzibą w Domaszczynie przy ul. Przylesie 55. Dotyczy ona danych zbieranych poprzez naszą stronę erimasklep.pl oraz danych przesyłanych do nas drogą poczty elektronicznej.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią polityki prywatności gdyż korzystanie z naszej strony WWW, przesyłanie nam danych osobowych poprzez formularze, pliki ”cookies” oraz drogą poczty elektronicznej oznacza, że akceptują Państwo ustalenia w niej zawarte.
Zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, zgodnie z celem ich zbierania i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie. Zapewniamy też, że stosowane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne są adekwatne do zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych.
Gwarantujemy, że pozyskane przez nas dane osobowe nie są przez nas sprzedawane, przekazywane podmiotom spoza listy wskazanej w tej polityce oraz nie są przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Uprawnienia do przekazania danych osobowych

Przekazując nam dane osobowe potwierdzacie Państwo, że posiadacie niezbędne pozwolenia i upoważnienia do ujawniania tych danych, które będą przetwarzane przez firmę Erima Daniel Siemiński zgodnie z tą polityką.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych firmie Erima Daniel Siemiński poprzez stronę erimasklep.pl lub drogą poczty elektronicznej na adresy pocztowe w domenie erimasklep.pl jest firma Erima Daniel Siemiński z siedzibą w Domaszczynie przy ul. Przylesie 55.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z nami (poprzez formularz na stronie, telefonicznie pod numerem telefonu +48 512 304 950 lub mailowo na adres rodo@erimasklep.pl)

4. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Firma Erima Daniel Siemiński przetwarza dane osobowe na podstawie:

 1. Działań wynikających z realizacji usługi lub wymagane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  RODO art. 6 ust. 1 lit. B
  Cele:
  - Realizacja sprzedaży towarów przez firmę Erima Daniel Siemiński
  - Obsługa reklamacji, skarg i zgłoszeń
  - Realizacja zawartej umowy o świadczenie usług
  - Przygotowania ofert handlowych
 2. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora. RODO art. 6 ust. 1 lit. F
  Cele:
  - Prowadzenie marketingu bezpośredniego
  - Prowadzenie badan ankietowych, badań satysfakcji klienta, oceny czynności serwisowych
  - Informowania o wprowadzeniu zmian w sposobie lub zakresie realizacji usług
  - Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, dochodzenie roszczeń
  - Obsługa zapytań przekazywanych do firmy Erima Daniel Siemiński nie powiązanych z realizowanymi usługami
  - Przekazywania informacji technicznych i organizacyjnych mogących poprawić bezpieczeństwo lub wiedzę klientów w zakresie usług realizowanych przez firmę Erima Daniel Siemiński
 3. Działań wynikających z przepisów prawa. RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e
  Cele:
  - Realizacja obowiązków prawnych ciążących na firmie Erima Daniel Siemiński
 4. Zgody osoby, której dane dotyczą. RODO art. 6 ust. 1 lit. A
  Cele:
  - Przekazywanie informacji handlowych drogą poczty elektronicznej

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach firma Erima Daniel Siemiński może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
  Dotyczy to następujących grup odbiorców:
  - osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków
  - firma hostingowa
  - firmy obsługująca mailingi i zasoby plikowe
  - firmy, z którymi firma Erima Daniel Siemiński współpracuje w zakresie marketingu własnego
  - kurierzy
  - ubezpieczyciele
  - kancelarie prawne i windykatorzy
  - operatorzy płatności
  - organy publiczne
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez firma Erima Daniel Siemiński nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. W odniesieniu do dotyczących Cię danych osobowych przysługują Ci prawa:
  - Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania, chyba, że inne nadrzędne przepisy prawa ograniczają to prawo
  - Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania
  - Prawo do przeniesienia danych – polegające na tym, że na Twoje żądanie przekażemy wskazane dane innemu podmiotowi, w postaci, którą będzie mógł swobodnie przetwarzać
  - Prawo do cofnięcia zgody marketingowej daje Ci możliwość wycofania w każdym momencie udzielonych wcześniej zgód. Jednak będzie to miało wpływ jedynie na przyszłe nasze działania
  - Prawo do bycia zapomnianym, które na Twoje żądanie spowoduje, że wskazane lub wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z naszych systemów jednak tylko w przypadkach przewidzianych prawem
  - Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6. Zasady bezpieczeństwa

Firma Erima Daniel Siemiński aby zapobiec naruszeniom w obszarze przetwarzania danych osobowych, wdrożyło odpowiednie środki organizacyjno-techniczne oraz ograniczyło do minimum liczbę osób uprawnionych do przetwarzania danych. Najważniejsze z wdrożonych środków technicznych to:

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji poprzez szyfrowanie. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze
 • Dyski naszych komputerów są szyfrowane
 • We wszystkich wymagających tego systemach stosujemy oprogramowanie antywirusowe
 • Regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa
 • Regularnie aktualizujemy wszelkie systemy oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis erimasklep.pl korzysta z plików „cookies”
 2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Waszych urządzeniach w zasobach przeglądarki internetowej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
 4. W ramach Serwisu mogą być stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
  - „Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Waszym urządzeniu końcowym do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  - Stałe pliki „cookies” przechowywane są w Waszym urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Was
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w Waszym urządzeniu końcowym. W każdej chwili możecie jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
 6. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Serwisu

8. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w naszym serwisie oraz monitoring przepływu korespondencji mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz przechowywane w celach bezpieczeństwa